UV Dezenfeksiyon Cihazları

Ultraviyole Işınları ve Dezenfeksiyon

 

UV ışığı, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için ısıya veya kimyasal maddelere gereksinim duymaz. Özel dalga boyunda yaptığı ışıma ile etkin dezenfeksiyon sağlamasından dolayı, uzun zamandır mikrobiyolojik kontrolde kullanılan bir yöntemdir. UV ışığı kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi ile her çeşit mikroorganizmayı etkisiz hale getirebilir. UV ışınının en büyük antimikrobik etkinliği 250-260 nm (253.7 nm) dalga boyu bölgesindedir. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorbe edilen dalga boyudur. UV ışınlar organizmalara direkt olarak geldiğinde ancak etkili olabilmektedirler.

 

UV kaynağı ile steril edilecek ortam arasında herhangi bir engel bulunmamalıdır. Katı maddeler içindeki mikroorganizmalar veya herhangi bir şekilde siperlenmiş, direkt UV ışınından korunmuş mikroorganizmalar UV’ den etkilenmeyeceklerdir. UV lambaların başlıca kullanım alanı hava, su ve yüzey dezenfeksiyonudur. Bu amaçla sağlık kuruluşlarında, kamu alanlarında, özel işletmelerde ve birçok yerde ayrıca insanların birarada kalabalık olarak bulunduğu çocuk yuvaları, kafeteryalar, spor salonları, hastane odaları gibi kapalı yerlerde, yüzeylerdeki ve havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak temas ve hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılımını engellemek için etkin olarak kullanılabilirler.

 

Özellikte COVID-19 (corona virüsü) ile mücadelede hastahanelerin dezenfeksiyonunda önemli rol oynamaktadır. İhtiyaç duyulan her alanda kullanıma yönelik ürünlerimizle ortam dezenfeksiyonu sağlayabilirsiniz.